Πέμπτη, 21 Μάιος 2015 12:41

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας - Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας - Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας

Παρόλο που τα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί αρκετά στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης από πλευράς οδικής ασφάλειας. Η παρούσα έρευνα αφορά το χαρακτηρισμένο ως διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο της Ελλάδας και δίνει έμφαση στα θανατηφόρα οδικά ατυχήματα, τα οποία συμβαίνουν σε κάθε τμήμα του εν λόγω δικτύου. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την επικινδυνότητα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, αποτιμώντας την οδική ασφάλεια σε συνάρτηση με τη χρήση του, για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (2005-07 και 2008-10), χρησιμοποιώντας τα διεθνή πρωτόκολλα EuroRAP. Συνεπώς, υπολογίζεται ο δείκτης των θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων ανά διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα, για κάθε οδικό τμήμα του δικτύου. Αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία δύο Χαρτών Επικινδυνότητας, έναν για κάθε εξεταζόμενη περίοδο, οι οποίοι παρουσιάζουν τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος ανά οδικό τμήμα του υπό εξέταση οδικού δικτύου.

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο (μέγεθος αρχείου 60ΜΒ) που αφορά την Αξιολόγηση Οδικής Ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας